Přihlášení
Oddělení
Foto vozů s doplňky Milotec
SLEVA NA VYBRANÉ ZBOŽÍ
VÝPRODEJ
LED denní svícení
3D Carbonstyl
Dárkové šeky
Tipy na dárek
Škoda Karoq
Škoda Kodiaq
Škoda Yeti
Škoda Citigo
Škoda Superb
Škoda Superb II
Škoda Superb III
Škoda Octavia I
Škoda Octavia II
Škoda Octavia II Facelift
Škoda Octavia III
Škoda Rapid
Škoda Roomster
Škoda Fabia
Škoda Fabia II
Škoda Fabia III
Škoda Felicia
Kliky dveří
Nanoprotech Super Antirain
Reklamní předměty
Udělej si sám
ClimAir = 100% KOMFORT
Plexi ofuky oken ClimAir
Střešní boxy Kamei
Download sekce
Soubory ke stažení
Ceníky Milotec/ClimAir/Kamei Katalog ClimAir 2018 Katalog Kamei 2011 Schvalovací dokumentace Návody
Hledej & InfoMail
Zadejte hledaný text

Informace o novinkách
na Váš e-mail.
Anketa
Jaký typ Škodovky vlastníte?

Felicia
Felicia [26%] Felicia [26%]Felicia [26%]
Fabia
Fabia [8%] Fabia [8%]Fabia [8%]
Roomster
Roomster [7%] Roomster [7%]Roomster [7%]
Octavia
Octavia [10%] Octavia [10%]Octavia [10%]
Citigo
Citigo [8%] Citigo [8%]Citigo [8%]
Rapid
Rapid [8%] Rapid [8%]Rapid [8%]
Superb
Superb [10%] Superb [10%]Superb [10%]
Yeti
Yeti [7%] Yeti [7%]Yeti [7%]
Kodiaq
Kodiaq [8%] Kodiaq [8%]Kodiaq [8%]
Karoq
Karoq [8%] Karoq [8%]Karoq [8%]

Celkem 5 712 hlasů

Obchodní podmínky pro prodejce

Obchodní podmínky pro nákup výrobků značky Milotec za účelem jeho dalšího prodeje

Předmět obchodních podmínek

    Předmětem obchodních podmínek je závazek dodavatele, firmy Plastservis Mobilla s.r.o. (dále jen „dodavatel“) dodávat v případě splnění jednotlivých bodů stanovených těmito obchodními podmínkami odběrateli za dohodnuté ceny své zboží - autodoplňky značky MILOTEC a jejich příslušenství (dále jen „výrobky“). Tomu odpovídá závazek odběratele odebrat za podmínek stanovených těmito podmínkami svým jménem od dodavatele dohodnuté množství a typ výrobků a zaplatit za něj kupní cenu dle vyfakturované částky a dále jeho právo prodávat dohodnutým způsobem na smluvním území uvedené výrobky dalším zákazníkům.

Podmínky prodeje

    Odběratel prohlašuje, že výrobky které objednal v e-shopu www.milotec.net svým jménem a podle aktuálních prodejních cen, nebudou z jeho podnětu dále nabízeny v zemích, ve kterých již existuje zastoupení buď Milotec Auto-Extras GmbH, nebo Plastservis Mobilla s.r.o.

Seznam zemí, kde nesmí být odběratelem dále nabízeno a prodáváno zboží Milotec:

    1. Další prodej výrobků prodejcům (dalším zákazníkům) bude odběratel uskutečňovat vlastním jménem a na svůj účet. Originální štítky a jiné identifikační znaky označující výrobky nesmí být ani odstraňovány, ani měněny.

    2. Odběratel musí provozovat skutečný, tzv. "kamenný" obchod nebo prodejnu, obchodníky např. pouze jen s nabídkou našeho zboží na internetu neakceptujeme.

    3. Odběratel uznává a respektuje již zaběhlý celosvětový trh s výrobky značky Milotec a za žádných okolností nepřistoupí na obchod se třetí stranou u které je předpoklad, že zboží bude vyvezeno mimo Českou republiku. Na tuto snahu třetí strany bude odběratel dodavatele ihned informovat.

    4. Odběratel se zavazuje k respektování doporučených konečných cen vyplývajících z ceníků pro konečného zákazníka (viz. ceníky) a z e-shopu www.milotec.net.

    5. Pokud není dohodnuto jinak, vykrývání objednávek provádí dodavatel průběžně v pořadí, ve kterém byly přijaty. Dodavatel si vyhrazuje právo vykrýt i nekompletní objednávku v případě, že jsou objednány momentálně vyprodané položky. Tato objednávka je dále vedena jako vyřízená a nedodané zboží musí odběratel objednat znovu.

Závazek dodavatele

   Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli výrobky za dohodnuté ceny a v dohodnutých termínech v případě, že bude odběratel řádně plnit své platební a jiné povinnosti plynoucí z těchto obchodních podmínek.

Doba platnosti obchodních podmínek

    1. Obchodní podmínky jsou stanoveny na dobu neurčitou.

    2. Dodavatel může s okamžitou platností ukončit předmět obchodních podmínek písemným oznámením druhé straně v případě, že druhá strana opakovaně a hrubým způsobem porušila ustanovení těchto podmínek. Za doručení se považuje i uložení doporučené listovní zásilky na poště.

Práva a povinnosti ze strany dodavatele a odběratele

    1. Při plnění závazků z těchto obchodních podmínek plynoucích budou obě strany (dodavatel a odběratel) jednat vždy ve smyslu zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.

    2. Odběratel je povinen oznámit dodavateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění těchto obchodních podmínek, jež mohou mít vliv na změnu obchodní politiky dodavatele, zejména je povinen průběžně informovat dodavatele o výskytu konkurenčních výrobků, jejich cenách, dosažené technické úrovně a podmínkách prodeje. Dále je povinen informovat dodavatele o každém narušení práv dodavatele třetí osobou, zejména pokud jde o patenty, ochranné známky, označení původu, kopie konstrukčních řešení či jinou činnost mající charakter nekalé soutěže.

    3. Odběratel může užívat obchodní název a další symboly značky dodavatele, výrobku, výhradního dovozce a výrobce pouze pro účely identifikace a propagace výrobků v rámci těchto obchodních podmínek a pouze v zájmu dodavatele.

    4. Odběratel bude informovat dodavatele o jakékoli závažnější připomínce nebo reklamaci, jež obdržel od ostatních prodejců a které se týkají výrobků dodavatele.

Propagace výrobků

    1. Odběratel se zavazuje propagovat vhodným a účinným způsobem výrobky dodavatele. Při této činnosti je povinen řídit se zásadními instrukcemi dodavatele, se kterými byl seznámen. Podnikne-li odběratel zvláštní propagační akci nebo zúčastní-li se výstav či veletrhů, zavazuje se dodavatel přispět radou i vhodnou pomocí.

    2. Dodavatel se dle svých možností zavazuje poskytnout na požádání odběrateli zdarma pro uvedenou propagační činnost nutnou dokumentaci, zejména katalogy, ceníky, fotografie apod.

Informovanost odběratele

    1. Dodavatel opatří odběrateli veškeré nezbytné písemné informace (jako ceníky, reklamní letáky, návody, atesty apod.) stejně tak jako další informace pro odběratele nezbytné při plnění jeho závazků dle této smlouvy.

    2. Odběratel je doporučeno být zaregistrován v databázi e-shopu dodavatele (viz. registrace). Zajistí si tak informace důležité pro jeho činnost vyplývající z této smlouvy, týkající se případných změn, novinek apod.

    3. Dodavatel se zavazuje k hromadnému zasílání informačních e-mailů zaregistrovaným odběratelům při jakékoliv změně v cenách, postupech a obchodní dokumentaci, při nabíhání nových výrobků, výprodejích apod.

Ochrana osobních údajů

Ujišťujeme Vás, naše zákazníky, že údaje, které jste zadali do našeho systému (jméno, příjmení adresa, telefon a e-mail) při nákupu zboží, nebo jen při registraci spravujeme výhradně pro účely vyřízení Vaší objednávky a komunikaci s Vámi. Databáze Vašich osobních údajů je plně zabezpečena v souladu se zákonem pro ochranu osobních údajů a dalších nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Závěrečná ustanovení

    1. Veškeré spory, jež by vznikly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud by nedošlo k dohodě, je k řešení vzniklého sporu příslušný Rozhodčí soud České obchodní a průmyslové komory v Praze.

    2. Práva a povinnosti z těchto obchodních podmínek plynoucí jsou postoupeny na základě projeveného souhlasu s těmito obchodními podmínkami, tj. zaškrtnutí políčka pro souhlas s těmito obchodními podmínkami v průběhu objednávání zboží přes e-shop www.milotec.net.

Plastservis Mobilla s.r.o.
Vrchlického 520
270 54 Řevničov

Dokument ve formátu PDF ke stažení zde:
op-prodejci.pdf

Aktuality
Škoda Kamiq zažila světovou premiéru v Pekingu

Škoda Kamiq zažila světovou premiéru v Pekingu

V rámci akce ŠKODA International Media Workshop ...

[24.4.2018]

Luxusní automobily Laurin & Klement /ŠKODA

Luxusní automobily Laurin & Klement /ŠKODA

Během 20 let existence první československé republiky oslovila ...

[23.4.2018]

ŠKODA v Číně zveřejnila první skici městského SUV

ŠKODA v Číně zveřejnila první skici městského SUV

Ofenzíva značky ŠKODA s modely KODIAQ a KAROQ běží ...

[19.4.2018]
Reklama